logo

Sorosçuların Türkiye üzerinden Rusya’da dil üzerinden etnik çatışma planlarıtr ru (350 x 233)

Sorosçuların Türkiye üzerinden Rusya’da dil üzerinden etnik çatışma planları

Kürşad ÖRNEK

Amerika ve ABD taraftarı ülke ve kurumların dünya üzerinde etkilerini, kendilerine rakip olacak devletlere karşı propaganda, ekonomik baskı ve iç karışıklığı tetikleme çalışmalarına hız verdi.

Daha önce Türkiye’de açılım süreciyle etnik bölünmeyi amaçlayan Soros güdümlü kurumlar ve yandaşlarının oyunları fark edilerek ulus devlet politikasına dönen Türkiye’nin 15 Temmuz darbe girişimiyle millileşme yolundaki çalışmaları engellenmek istendi. Uçak Kriziyle Türkiye’nin kendi üzerinden Rusya’ya karşı oynanmak isteyen oyunu görerek kendisini ateşe atmaya ve iki ülke arası yaşanacak çatışmadan karşı çıkacak ABD ve NATO’nun oyununu iki ülke diyalog ile çözdü. Türkiye, batı ülkelerden ileride gerçekleşebilecek bir saldırıya karşı Rusya’dan S-400 hava savunma sistemleri siparişiyle Türkiye’nin savunmasını her kesime karşı güçlendirdi. Türkiye’de NATO silahlarıyla doğu ülkelerine karşı, Rus silahlarıyla batılı ülkelere karşı savunmasını güçlendirdi. Türkiye’nin Rusya ile yakınlaşması üzerine Türkiye’de doların etkisiyle ekonomik krizi çıkarmak ve bu süreçte Türkiye ve Rusya’ya ekonomik darbe vurmak isteyen ABD ve müttefikleri, Rusya’da değişiklik yapılan eğitim dili yasayla etnik çatışmayı artırmak istemektedir.

Rusya Federasyonu’nda Eğitim Hakkında” adlı federal yasasında Temmuz 2018’de yapılan değişiklikler sebebiyle ABD ve Soros güdümlü kişi ve kurumlar algı operasyonlarına başladı.

 

Rusya’ya onaylanan yasa tasarısını okumayan ve Rusya’nın idari yapısını bilmeyen sadece Soros argümanlarıyla hareket eden bu kitleler, Türkiye’de Rusya’ya karşı bir kitle oluşturmak ve Rusya’ya yaşayan diğer etnik kimlikleri kullanma çabasındadır.

Rusya haritası (Copy) Rusya’da yapılan 2010 nüfus sayımına göre, 200’den fazla farklı etnik kimliğe sahip vatandaşlar Rusya topraklarında yaşamaktadırlar. Rusya idari yapılanma olarak tek bir devlet değildir. Rusya Federasyonu 22 cumhuriyet, 3 Federasl şehir, 9 Kray, 46 Oblast, 1 özerk oblast ve 4 özerk okrugtan oluşan 85 farklı yönetimin birleştiği federal bir yapılanmadır. Her Cumhuriyet, Kray ve diğer yerleşim ve yönetim yerlerinin kendi meclisleri ve Cumhurbaşkanı, devlet başkanı, vali veya diğer isimlerde seçilmiş yöneticileri bulunmakta, Rusya Devlet Duma’sında nüfuslarına göre temsil edilmektedir. Ayrıca Rusya Senatosunda bölgeler nüfuslarına bakılmadan seçilen her bölgeden seçilen 2 senatörle eşit düzeyde temsil edilmesi bölgeler arası eşitliğinin önemini vurgulamaktadır. Rusya Federasyonu Anayasası, Rusya’da yaşayan her etnik kimliğin kendi dilini kullanma, iletişim, eğitim, öğretim ve kültürel olarak kullanmasına izin verir. Rusya Federal Anayasa’nın 68 maddesi Rusya Federasyonu genelinde devlet dili Rusçadır.

Cumhuriyetler kendi devlet dillerini belirleyebilirler. Bu diller Cumhuriyetlerin devlet hakimiyeti organlarında, yerel yönetim organlarında, devlet kurumlarında Rusya Federasyonunun devlet dili ile bir arada kullanılır.

Rusya Federasyonu, tüm halklarına ana dillerini muhafaza etmeleri, öğrenmeleri ve geliştirmeleri için ortamın oluşturulması hakkını güvence altına alır.” 25.10.1991 tarihli 1807-1 sayılı “Rusya Federasyonu Halklarının Dilleri Hakkında” adlı Federal Yasa, Rusya halklarının dillerini ulusal hazine olarak tanımlamakta ve aynı zamanda halkların dillerinin korunması, adil ve özgün gelişim koşullarının yaratılmasına yöneliktir. Rusya’da yaşayan etnik kimliklerin eğitim dilini özgürce seçme hakkı, 29 Aralık 2012 tarihli 273-FZ sayılı “Rusya Federasyonu’nda Eğitim Hakkında” adlı Federal Kanun ile garanti altına alınmıştır. Soros güdümlü kişi ve Kurumların gündem oluşturmaya çalıştıkları eğitim sisteminde dil seçimiyle ilgili yasa, dil öğrenilmesini yasaklamamakta sadece seçime bırakmaktadır. Yasanın gündeme gelmesindeki en büyük etkenlerden biri Rusya’nın 85 farklı yönetim tarafından oluşturulması ve yer bölgede farklı resmi dillerin olması sebebiyle, Rusya’nın farklı bölgesinden farklı bir bölgeye giden öğrenciler, Rusça dışındaki diğer dilleri bilmediklerinden dolayı sıkıntı yaşamaktadırlar. Rusya’da yer yönetim bölgesi kendi onayladığı anayasasında federasyonun ortak resmi dili olan rusçanın dışında bölgede yaşayan etnik milletlerin durumu göz önüne alınarak devlet kurumlarında farklı resmi diller konuşulmaktadır. Rusya’ya en son katılan Kırım Cumhuriyetinde Rusça, Ukraynaca ve Kırım Tatarca resmi dildir. Örnek olarak Adigey’de eğitim alan bir öğrenci ailesinin Çuvaşistana taşınması sebebiyle gittiği okulda Çuvaşça derslerini geçmek zorunda olması ve bu derste başarılı olamamasına sebebiyet vermekteydi. Bu sebeple 14 Ağustos 2018 tarihinde yürürlüğe giren Kanunda yapılan son değişikliklere göre, “Rusça ana dil olmak üzere Rusya Federasyonu halklarının dilleri ve Rusya Federasyonu’na bağlı cumhuriyetlerin devlet dilleri arasından özgürce eğitim dili, öğrenilen ana dili seçme işlemi, devlet akreditasyonuna sahip okul öncesi eğitim programlarına, ilköğretim ve ortaöğretim programlarına kabul (yatay geçiş) sırasında reşit olmayan öğrencilerin ebeveynlerinin (yasal velilerin) beyanlarına göre gerçekleştirilir.” maddesi kabul edildi. Söz konusu yasada iddia edildiği üzere etnik kimliklerin ana dillerinin öğrenimini seçmeli ders statüsüne düşürmemiştir. Aksine, bu dillerin öğrenimi, eğitim programında zorunlu olarak yer almaya devam edecektir. Yeni düzenlemenin esası, belirli bir dilin seçiminin, öğrencilerin velileri tarafından yapılacak olmasıdır. Çocukların okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim eğitim programlarına kabulü sırasında öğrencilerin seçilen dili belirten başvuru dilekçesi sunacaktır. Adigeyli bir aile Çuvaşça öğrenmek istemiyorsa bunu belirtebilecektir.

Yasayla her okulda anadilde eğitim haftada iki saatten az olmamak şartıyla, garanti altına alınmıştır. Ders saatleri velilerin isteği üzerine artırılabilecektir.

Söz konusu yasa ana dilde eğitimi engellemezken Soros güdümlü kurumların açıklamaları, planlı olarak politik istikrarsızlık ve etnik çatışmanın körüklenmesine yöneliktir.

Spekülatör ve milyarder iş adamı George Soros, Balkanlar’daki Türkiye-Rusya-Çin etkisinin kırılması için ABD ve AB’yi ‘göreve çağıran’ bir makale yayımladı.

Soros (Copy) ABD’li milyarder spekülatör George Soros ile oğlu Alexander Soros, Makedonya’nın ismiyle ilgili Atina ile Üsküp arasında imzalanan anlaşmaya dair bir makale kaleme aldı. Baba-oğul Soros, Açık Toplum Vakıfları’nın üst düzey yetkilileri sıfatıyla New York Times gazetesinde yayımladıkları makalede ”Balkanlarda Avrupa’yı istikrarlılaştırmak için bir şans’ başlıklı makalede, trans-Atlantik ittifakında birliğin 2. Dünya Savaşı’ndan beri en düşük noktaya gerilediği ve her ulusal genel seçimde Avrupa Birliği’nin birliğine meydan okunduğuna dikkat çekildi. ”ABD ile Avrupa, bölgedeki tek oyuncular değil. Rusya çıkarları tehdit edilirse, hele de potansiyel NATO üyeliği sözkonusuysa müdahale edeceğini net biçimde gösterdi. Karadağ’da 2016′daki başarısız darbe girişiminde bunu yaptı” iddiasında bulunan baba-oğul Soros, ”Batılı güçler, Balkan ülkelerini, yerel işbirliği ve nihayetinde Avrupa Birliği’ne giden yolda tutmayı başaramazsa; bu devletler Rusya, Türkiye ve Çin’in nüfuz alanlarına itilecek ve muhtemelen bunların arasında bölünecektir. Yani Balkanlar bir kez daha Balkanlaştırılacaktır.” sözleriyle Türkiye ve Rusya’ya karşı önlem çağrısında bulundu

Bu tip kurumların ABD veya diğer avrupa ülkeleri yerine Türkiye’den açıklama yapmalarının en büyük hedefi, Rusya Federasyonunda Ruslardan sonra en büyük etnik kimlik olan Türkleri kullanma çabasıdır. Türkler ile Rusları karşı karşıya getirmeyi hedefleyen faaliyetler Türkiye ile Rusya’nın ekonomik ve siyasi birlikteliğini bozmayı amaçlamaktadır.

 

Rusya’da yaşayan etnik milletler arası çatışmadan zarar görecek olan sadece Rusya vatandaşları olacak olup diğer ülkeler bu çatışmadan kazanç kapısı sadece ABD ve müttefikleri olacaktır. ABD ve müttefiklerin demokrasi götürmek adına diğer ülkelerde iç karışıkları teşvik etmekte ve doğan karışıklıklardan faydalandıkları Irak, Suriye, Libya, Afganistan … ülkelerde göz önündedir. En son olarak Ukrayna’da Evromeydan eylemleriyle Neonazi gruplara para ve silah desteği sağlayan ABD ve müttefikleri sonucunda Devlet başkanı Yanukoviç, ülkeyi terk etmek zorunda kaldı. Neonazilerin güçlenmesi üzerine nufusunun çoğunluğunu Rusların oluşturduğu Donetsk ve Lugansk’ta ayrılıkçı hareketler sonucu dünyada kimse tarafından tanınmayan Donetsk Halk Cumhuriyet ve Lugansk Halk Cumhuriyeti bağımsızlıklarını ilan ederek merkezi hükümetle çatışmaya başladı. 2014′te başlayan çatışmalar halen devam etmektedir.

 

Bu süreçte Rusya’nın asker çıkardığı Kırım’da Kırım Özerk Cumhuriyeti parlamentosu toplanarak önce bağımsızlık sonrada yapılan bir referandumlar Rusya Federasyonuna bağlandı.

 

Ukrayna 2013 sonundan itibaren etnik çatışmaların arttığı, ekonomik ve siyasi krizlerin yaşandığı bir ülke haline geldi.

 

tr ru (350 x 233) Rus dili yasası 1 (Copy) Rus dili yasası 2 (Copy)

 

 


Etiketler: » » »
Share

Yorum yapabilmek için Giriş yapın.

Yandex.Metrica